Cover Test – pomoc w prawidłowej diagnozie zeza jawnego

Zez jawny (heterotropia) różni się od zeza ukrytego (heteroforia), a pomocne w prawidłowym ich zdiagnozowaniu jest wykonanie testu naprzemiennego zakrywania oczu (naprzemienny Cover Test) lub jednostronnego zakrywania i odkrywania oczu (Cover-Uncover Test). Test obrazuje fiksację badanego oka w momencie zakrywania i odsłaniania oka. Z zezem ukrytym mamy do czynienia, gdy wynik naprzemiennego Cover Testu jest dodatni, a Cover-Uncover Testu ujemny. W innym przypadku mamy do czynienia z niewłaściwą korespondencją siatkówkową.


Więcej o badaniu w artykule Na czym polega Cover Test?