Jak widzą daltoniści?

Daltonizm to potoczna nazwa dla ślepoty barwy, choroby oczu dotykającej jednego na ośmiu mężczyzn i jedną na sto kobiet. Jest uwarunkowana genetycznie. Do najbardziej znanych odmian ślepoty barw należą:

  • Deuteranopia (daltonizm) – nierozpoznawanie barwy zielonej i mylenie jej z barwą czerwoną
  • Tritanopia – nierozpoznawanie barwy niebieskiej i żółtej i mylenie ich z czernią
  • Protanopia – nierozpoznawanie barwy czerwonej i mylenie jej z barwą zieloną

Jak widać daltonizm to tylko jedna z jej odmian ślepoty barw, ale najczęściej występująca, dlatego nazwa ta zyskała na takiej popularności.