W jakim celu wykonuje się badanie dna oka?

Przy pełnej diagnostyce okulistycznej wykonywane jest badanie dna oka (ofalmoskopia), które poprzedzone jest zakropleniem oczu. W trakcie badania ocenie podlegają naczynia siatkówki (w tym plamka żółta), tarcza nerwu wzrokowego (np. pod kątem zmian neurologicznych lub na skutek jaskry), ciało szkliste, a także zmiany miażdżycowe. Przy chorobie cukrzycowej oraz nadciśnieniu tętniczym ważne jest monitorowanie zmian w dnie oka w wyniku rozwijającej się retinopatii cukrzycowej lub nadciśnieniowej.