Pachymetria dokładnym badaniem rogówki

Pachymetria jest badaniem potwierdzającym czy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest prawidłowy. Oba te badania powinny być prowadzone równolegle, tak aby upewnić się czy pacjent nie choruje na jaskrę lub jest na nią narażony. Rogówka grubsza od 600 mikronów lub cieńsza od 500 mikronów mają wpływ na zaniżenie lub zawyżenie wyników pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.


Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego wykonuje się metodami impresyjną, aplanacyjną (przy pomocy tonometru) i palpitacyjną, co opisano szczegółowo tutaj.