Prezbiopia – wada wzroku osób starszych?

Prezbiopia, zwana również starczowzrocznością, postępuje wraz z wiekiem. Zazwyczaj dotyka ona osoby po 40 roku życia, u których występuje twardnienie soczewki. W ten sposób przedmioty znajdujące się bardzo blisko tracą ostrość, natomiast przedmioty widziane z daleka już nie. Wada wzroku postępuje wraz z wiekiem, aż do 60-65 roku życia i największego nasilenia wady. Z myślą o prezbiopii produkuje się soczewki progresywne.
KRIO Izba Optyczna przygotowała film (poniżej), który pozwoli dowiedzieć się więcej o tej wadzie wzroku.