Test Ishihary dla prawidłowego postrzegania kolorów

Aby przekonać się czy nie mamy do czynienia z zaburzeniami widzenia barwnego przeprowadza się różnego typu testy, wśród których najbardziej popularny jest test Ishihary. Przeprowadzone są one na podstawie tablic Ishihary, na których osoba w ciągu 3 sekund powinna wskazać liczbę lub kształt geometryczny. Nieznacznie różniące się barwą od tła powinny być widoczne na okrągłych tablicach Ishihary. Standardowo jest ich 24, ale już po kilku pierwszych można się przekonać czy mamy problem z prawidłowym postrzeganiem kolorów. W wersji dla dzieci dobiera się 10 tablic z zaprezentowanymi na nich kształtami.

Do pozostałych testów wykazujących zaburzenia widzenia barw zalicza się także:

  1. tablice Hardy’ego-Randa-Rittlera,
  2. tablice Color Vision Testing Made Easy,
  3. test Franswortha D-15,
  4. test City University.

… które szczegółowo opisano w artykule Zaburzenia widzenia barw.